خلق اثری زیبا با عکاسی از اجسام بی جان

شما هم به عنوان یک عکاس به این موضوع که چه کسی هنوز تصویری از یک سبد پر از میوه میخواهد فکر می کنید !

واقعیت این است که عکاسی از اجسام بی جان نباید خسته کننده باشد اما ایده خلق یک تصویر از اجسام بی جان برای اکثر عکاسان خسته کننده است.

حتی اگر شما سوژه های سنتی را برای عکاسی انتخاب کنید خلق این تصاویر پیام های ارزشمندی برای بیننده دارد.

در واقع بسیاری از عکاسان، قرن ها برای تقویت هنر عکاسی خود به عکاسی از اجسام بی جان اتکا کرده اند.

پس زمانی که روش صحیح عکاسی از اجسام بی جان درست انجام شود ،روشی فوق العاده برای خلق اثر خارق العاده خواهد بود.

ترکیب بندی

نور ،ترکیب و رنگ سه اصل مهم در پشت تصویر پردازی اجسام بی جان است .
گفتنی است ؛ آنچه که تصاویر اجسام بی جان را معنی دار می کند ، ترکیب بندی است .
 زمانی که شروع به کار برای تصویر اجسام بی جان فرا میرسد، شما باید منظره ای از انواع مختلف خلق کنید .

چند کتاب که روی هم قرار گرفته اند در وسط قاب کافی نیست !
به این فکر کنید که آیا این کتاب ها پرا در آنجا قرار دارند کسی آن ها را برای خواندن گذاشته یا بخشی از تزیین است!
بعد از اینکه علت آن را جویا شدید حال زمان آن رسیده است داستان خود را با اضافه کردن چند  موارد دیگر بازگو کنید.

قراردادن عینک مطالعه ،یک فنجان قهوه و گل روی میز و با رعایت قانون یک سوم ها داستان خود را به بهترین شیوه بیان می کنید.

نور و رنگ 

هنگامی که از اجسام بی جان تصاویر زیبایی خلق می کنید در واقعه  تاثیر نور بر منظره هم می آموزید.

شما خواهید دید که چگونه نور پخش شده به شما صحنه ای خاموش میدهد،درحالیکه نور روشن موجب انفجار رنگ ها می شود .

برای ایجاد حس شوم و رازآلود کردن تصاویر می توان از نورهای جهت دار قوی که نوعی سایه های بزرگ و مناطق سیاه عمیق به وجود می آورند استفاده کرد .

عکاسان و هنرمندان با تجربه می دانند که برای هر تصویر باید جعبه ی رنگ به وجود آورد.آن ها می دانند که اگر بیشتر گل ها در یک گلدان با سایه های خفیف و نرم
باشند ،بعد از آن ، هر گل یا شیئی که به صحنه اضافه می کنند باید دارای سایه خفیف باشد .

البته، شما می توانید لکه های روشن به ان بیفزایید یا با رنگ های متضاد ان کار کنید تا حالتی را بیان کنید .
اما بطور کلی، چسباندن ان به رنگ های تیره تر، در درک و بکارگیری تغییرات دقیق بین سایه ها کمک می کند .

تصویرسازی

خلق تصویر اجسام بی جان شباهت بسیاری به عکاسی فروش محصول دارد، اما هدف هنری بیشتری در ذهن وجود دارد .
این ژانر وسیله ای برای کمک به کشف خلاقیت شما، بیشتر با اشیاء اطرفتان است .
شما می توانید تقریبا از هر چیز قابل تصوری برای خلق تصویر یا معنی بخشیدن به یک تصویر استفاده کنید .
دود، قطره آب، نورهای رنگی این ها مثالی از ابزار هایی هستند که به شما در تبدیل یک شیء معمولی به چیزی غیرعادی کمک می کنند .
چند تصویر اجسام بی جان از خودتان خلق کنید ،شما در می یابید که برای مواردی مانند رنگ، ترکیب هنری و نور، فهم بیشتری دارید.
با هر تصویر به گونه ای برخورد کنید که انگار در مورد ان اشیاء در حال بیان داستان هستید.
در این صورت عکسهای شما هر چیزی باشند، خسته کننده نخواهند بود!

موفق باشید