خواستگاری در پیشینه ی کشور اتریش رسمیت بیشتری داشت. داماد ، اعضای خانواده یا دوستان خود را برای بیان علاقه به دیدار خانواده دختر می فرستاد. این افراد اگر در مسیر مرد نابینا ، زن باردار یا راهبه ای را می دیدند، فکر میکردند  این ازدواج عاقبت خوبی نخواهد داشت و از خواستگاری منصرف می شدند ولی اگر در مسیر خود بز، کبوتر یا گرگ می دیدند، این حیوانات را خوش یمن می دانستند و یقین پیدا می کردند این پیوند توأم با خیر و خوشبختی است.

ازدواج زوجی که ابتدای نام خانوادگی آنها با هم یکی می بود ، از نظرشان بدشگون بوده و برای آنها شعری با مضمون زیر میخواندند…

To change the name and not the letter

Is to change the worst and not the better

 

تغییر نام که بدون تغییر حرف اول ( نام خانوادگی) است ، تغییری در جهت بدتر شدن است تا بهتر شدن! تازه عروس قبل از مراسم عروسی نباید نوشتن نام جدید خود ر ا تمرین کند. این طور فکر میکنند که گمراهی آینده اش را تباه می کند.

دوختن و حاضر کردن  لباس توسط خود عروس شگون ندارد و همچنین داماد نباید عروس ر ا قبل از مراسم در لباس عروس ببیند ، چون بداقبالی می آورد. عروس قبل از روز عروسی نباید لباس ر ا به طور کامل بپوشد. در مورد استفاده از تور ، این طور تصور می شد که عروس در مقابل ارواح خبیثه آسیب پذیرند و با تور از او حفاظت میکردند.

اگر چه بیشتر عروسی ها در حال حاضر روز شنبه برگزار می شود ،اما این کار در گذشته بد یمن تلقی می شد. البته جمعه ها را هم بدیمن می دانستند .مخصوصا جمعه ای که در سیزدهمین روز ماه واقع شده باشد ،  در این ارتباط شعر معروف برگزاری عروسی وجود دارد که به انجام مراسم در روزهای اول هفته توصیه میکند.

  Monday for wealth, Tuesday for health, Wednesday the best of all, Thursday for losses,

Friday for crosses, Saturday for no luck at all

  • دوشنبه ثروت ، سه شنبه صحت ، چهارشنبه بهترین ، پنجشنبه تلفات ، جمعه برای درد، شنبه بدشانس است.

 

 

خرافات استفاده از ترکیب گلهای قرمز و سفید را ممنوع کرده بود ، چون نماد خون و پانسمان محسوب می شوند. زمانی که عروس راهی مراسم ازدواج می شد ،  فقط یکبار باید به آینه نگاه کند که برایش خوشبختی می آورد ، ولی نگاه دوم شگون نداشت.

اگر در راه مراسم جاروی دودکش پاک کنی دیده می شد علامت خوشبختی بود. گاهی می شد  خانواده عروس با دادن پول این امکان را ایجاد کنند. دیدن عنکبوت ، گربه سیاه و رنگین کمان هم خوش یمن تلقی می شد.

آب و هوای بد در روز عروسی نشانه شور بختی بود در حالی که در بعضی فرهنگها بارش باران را خوش یمن می دانند . می گفتند که باد و آسمان ابری  همراه خود پستی و بلندی در زندگی خواهد آورد و از طرف دیگر برف برایشان ثروت و باروری خواهد داشت.

ساقدوش عروس لباسی شبیه او می پوشید و برای در امان ماندن عروس از آسیب ارواح خبیثه نقش طعمه ای را برای گیج کردن آنها بازی می کرد.

اتریشی ها باور داشتند  در اولین خرید برای خانه ، هر کسی زودتر چیزی بخرد ، در روابط زناشویی مسلط می شود . بسیاری از عروس ها با خریدن چیزی کوچک مثل سنجاق از ینگه( ساقدوش) خود، درست بعد از پایان مراسم ، خیال خود ر ا راحت میکردند.

 

0 0 vote
Article Rating