سوگند عقد آریایی را شنیده اید !

امروز در مراسم های عروسی به صورت فرمالیته عقد آریایی اجرا و فقط از کلمات فارسی در آن استفاده می شود.
عقد آریایی یک نوع عقد غیر رسمی است که قبل از برگزاری باید عقد رسمی که به زبان عربی است انجام شود.
البته عقد آریایی برای زیباتر شدن مراسم و فیلم انجام می شود.
با ما همراه باشید تا از جزئیات عقد آریایی مطلع شوید…

سوگند پیمان (داماد)

ابتدا در نزد انجمن (نام داماد گفته می شود) آیا به طراوت بهاران سوگند یاد می کنی تا همواره آنچه بر خود روا می داری بر همسر خویش روا دار داری و آنچه بر خود نمی پسندی بر او نیز نپسندی؟!
برای او شویی وفادار و برای فرزندانت پدری خردمند و راهگشا باشی؟

داماد می گوید: سوگند یاد می کنم .

سوگند پیمان (عروس)

در نزد انجمن (نام عروس بیان می شود) آیا به سرسبزی و باروری تابستان سوگند یاد می کنی تا با همسر خویش مهربان و همدل باشی و غرور و احترام او را همواره به جای آوری؟!
نیاز او را نیاز خود و در بی نیازی و بی آزی همسازو همگام وی باشی؟

عروس می گوید: سوگند یاد می کنم.

سوگند دوباره داماد

در نزد انجمن (نام داماد بیان می شود) آیا به رنگارنگی پائیز سوگند یاد می کنی تا پشتیبان و یاور وی باشی در شادی ها، غم ها، دارائی ها و نداری ها، تندرستی و بیماری و منزلت بانوی خویش را در تنهائی و در میان انجمن چون گوهری یگانه پاس داری؟

داماد می گوید: سوگند یاد می کنم .

سوگند دوباره عروس

در نزد انجمن (نام عروس بیان می شود) آیا به سپیدی وپاکی زمستان سوگند یاد می کنی که همواره اجاق گرمی بخش بخت تان را روشن و پر فروغ نگه داری و برای او همسری وفادار و برای فرزندانت مادری دلسوز و مهربان باشی؟!
به خانه ات شادی و گرمی بخشیده و هر آنچه در توان داری را در آذین بندی و پاکی آن به کار گیری؟

عروس می گوید: سوگند یاد می کنم .

پیمان

(داماد این جملات را پس از پیمان بان تکرار می کند)

به نام نامی یزدان

تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان

برای زیستن با تو،میان این همه گواهان

بر لب آرم این سخن با تو،وفادار خواهم ماند

در هر لحظه،در هر جا،پذیرا می شوی آیا ؟؟

(عروس این جملات را پس از پیمان بان تکرار می کند)

به نام نامی یزدان

پذیرا می شوم،مهر تو را از جان،هم اکنون

باز می گویم میان انجمن با تو،وفادار تو خواهم ماند

در هر لحظه،در هر جا .

(پیمان بان می گوید)

شادباش ما و انجمن را پذیرا باشید.

نیایش پیمان زناشوئی (پیمان بان این نیایش را پس از پیمان می خواند)

به نام دادار نیک اندیش

پروردگار دانا و توانا، ای یزدان پاک، ای دگرگون ساز دلها و روشنی بخش چشمها، ای به آئین گرداننده شبان و روزان، ای سامان بخش نابسامانیها و ای زداینده پریشانی ها، ای هستی ده و هستی بخش

تو را سپاس می گوئیم که به این دو یار مهربان، مهر خویش ارزانی داشتی تا زندگیشان را با پیوند دستها و دلهایشان بیاغازند .

ای آگاه ترین آگاهان

سختیها، ناپاکی ها، ستیزها، رنج ها و شکنج های زمانه را از ایشان دور ساز و دروازه های نیکی، خوشبختی و به زیستی را به رویشان بگشای

هر روزشان را چون امروز گرم و درخشان و شادمان ساز

سفره زندگیشان را همواره گسترده و پر برکت بدار

به آنان فرزندانی ببخش تا با نیکی در پندار، کردار و گفتار در بهبود خانواده و جهان خویش کوشا باشند! عشق و مهر این خانواده را به استواری دماوند، به لطافت گلها و روشنائی خورشید، به زلالی دریاها، به طراوت باران، به نسیم بهاری، به سرسبزی جهان همواره استوار و پایدار بدار !

پروردگارا

جام عشق، احترام، دوستی، گذشت، پیروی، همدردی، همراهی، همسازی و مهرورزی را میان این دو یار نشکن و آن را همواره لبریز و جاوید نگه دار

پروردگارا

هر روزشان را روزی نو و شب هایشان را پر ستاره و چون مهتاب پائیزی درخشان ساز ! طلوع هر بامداد زرینت را به نگاه پر مهرشان ببخش تا با عشق خویش گرما بخش وجود یکدیگر باشند ! سالهای زیستن شان را پایدار و وفاداری به همسر را در نهادشان جاوید و ابدی بدار ..

پروردگارا

بختشان را بلندای آبی رنگ آسمان ،غرورشان را شکوه ستیغ های بی راه البرز ، آرامششان را به نرمی گندم زارهای دشت مغان و مهرشان به یکدیگر را به ژرفای دریای پارس همانند گردان تا در پرواز زندگی همبال یکدیگر چون عقابان تیز پرواز زاگرس پشتیبان و یکدل باشند و آشیان خویش را از دسترس بدخواهان دور نگه دارند .

پروردگارا

چونان فرمای تا شقایق های خودروی دشتهای دور در هنگامه ی رقص با نسیم بهاران قصه گوی مهرشان باشند و گل های کوهی روئیده در کنار سنگهای تفته از آفتاب در چشم انداز جویبارهای زلال و لغزنده یاد آور پیمان و وفاداریشان به یکدیگر گردند .

پروردگارا

کین، ناسازگاری، دروغ و کج اندیشی اهریمنی را از نهادشان دور ساز و مشعل مهر و راستی، همدلی و خرمی اهورائی را در دلهایشان بیفروز ! باشد که چون نیاکام مهر آئین خویش ستایشگر تو باشند و نیکی ها، سپیدی ها، پاکی ها و زیبائی هایت را هماره به خاطر سپارند .

گواهان پیمان

سه بانو به عنوان سپندارمذ، الهه مادر زمین، آناهیتا، الهه آب و نعمت و میترا، الهه پیمان دوستی و مهر بهتر است که در قند سائی و بر زبان راندن پیمان حضور داشته .
یکی کاسه عسل در دست، یکی حلقه ی داماد در دست و سومین حلقه عروس در دست با پیمان بان همراهی کنند.
پس از سوگند یاد کردن عروس و داماد این جمله را تک تک بر زبان می آورند.
گواهی می دهم پیمان بستن شما را،شادکام و خوشبخت باشید.

بیشتر بخوانید : فلوچارت مراسم عروسی

0 0 vote
Article Rating