متن کارت عروسی

اولین چیزی که مهمانان از مراسم عروسی به یادمانی شما مشاهد می کنند کارت عروسی شما است بنابراین برای انتخاب طرح و متن کارت بیشترین دقت را داشته باشید.
متن کارت بهتر از توسط خودتان نوشته شود ،حس و حال این روزهای شیرین را در دو خط خلاصه کنید و بنویسید.
در ادامه چند مورد از متن کارت عروسی را مشاهد خواهید کرد.

یک نفر آمده دنیای مرا سبز کند

خواب و بیداری و رویای مرا سبز کند

و به یمن نفس سبز و اهورایی عشق

از سرا تا به ثریای مرا سبز کند

**

آری آغاز دوست داشتن است

گر چه پایان راه ناپیداست

من به اتمام دگر نیندیشم

که همین دوست داشتن زیباست

آغاز زندگی نوین خودرا جشن میگیریم

با تشریف فرمایی خود دراین جشن خاطره شیرین این پیوند را

باشکوهتر فرمایید

**

و حالا ما در اغاز سفریم….

سفری تا بینهایت….سفری تا انتهای زندگی…..

به امید با هم رفتن و با هم ماندن….

تا جاییکه هیچ اشکی از چشمی نبارد جز به شوق….

در اغاز این سفر همراهیمان کنید….

آمده ایم تا باز کنیم، دفتر عشقمان را

آمده ایم آغاز کنیم، ره جاودانمان را

دراین گیتی

کنار هم

عاشقانه با هم می سراییم

شعر وصالمان را

عشق بهانه آغاز بود آغاز قشنگترین صبحدمان زندگی

عشق بهانه سبز با هم زیستن بود

و اینک وصال…

بارش خوشبختی است بر آشیان عاشق ترین دست ها

رونق بهاری ترین ثانیه هاي‌ زندگی ما باشید

**

عشق تعریف های مختلفی داره،

اما برای من فقط تویی …

**

جان و دلم ساکن‌است

زآنکه

دل و جانم اوست…

[مولانا]

**

جان من و جان تو را

هر دو به هم دوخت قضا

[مولانا]

خانه کوچک مارویائیست

که دران خاطرها رنگارنگ

یادان روز که با هم باشیم

شاداز آن لحظه با هم بودن

پای کوبان وگل افشان درراه

چشم داریم که شماهم باما

**

از دورترین فاصله ها به هم رسیدیم و تا اوج بودن با همیم

بهای عشق چیست بجز عشق

به هم رسیدن یعنی آغاز

با هم ماندن یعنی زندگی

زندگی با عشق یعنی کامیابی

پایان هر رفتن رسیدن است

و ما اکنون به نقطه‌اي رسیده‌ایم که آغاز یک رفتن است

دراین آغاز همسفر ما باشید

کار می کنی

بازی می کنی

و سپس …. یک روز عشق اتفاق می افتد!

نام عروس

و

نام داماد

از شما دعوت می کنند که

شاهد یکی از عاشقانه ترین زندگی ها باشید

در

زمان ….

مکان ….

**

با من بمان

زلزله هم اگر تمام جهان را تکان دهد …

دل من …

کنار تو …

اقیانوس آرام است ..

 

هارمونی عشق با ملودی زندگی تلاقی پیدا کرده و آواز عشق زیبای ما را خلق کرده است.

**

قلبم با هر تپشی

قصه ی عشق تو را می گوید

**

ای لبت باده فروش

و لب من باده پرست

جانم از جام می عشق

تو دیوانه و مست

جانی که داشتم من

شد محو عشق جانان  ❤️

**

ای عشق

تو را دارم و دارای جهانم

**

عشق باعث می شود

از درون گرم باشید

حتی در سردترین زمستان ها …

و عشق

تنها به خاطر وجود توست،

که زیباست

**

عشق یعنی

که جهان “غایب” و

تو “حاضر” قلبم باشی…