مراحل عکاسی از عروس و داماد در روز مراسم

مراحل عکاسی آماده شدن عروس و داماد

• عکس اول عروس در صورتی که آرایش مو وصورت به اتمام رسیده است . 

• لباس آویزان عروس .

• کفش ها ، جواهرات و اکسسوری های عروس .

• جزئیات دسته گل عروس و ساقدوش ها .

• عروس در حال به تن کردن لباس عروس .

• مادر عروس در حال کشیدن زیپ لباس عروس .

• مادر عروس در حال کمک برای به سر کردن تور یا گذاشتن تاج و… .

• عکس تمام قد از عروس با ژست های مختلف مانند : عروس در حال نگاه کردن خود در آینه است.

• واکنش ساقدوش ها بعد از دیدن عروس در لباس عروسی اش .

• پدر وقتی عروس را در لباس اش می بیند.

• عروس به همراه والدین ،خواهرها و برادرها .

• عروس به همراه ساقدوش ها .

• داماد در حال آماده شدن به همراه پدر و ساقدوش ها .

• نمای نزدیک از حلقه های عروسی .

• داماد به همراه والدین ، خواهرها و برادرهایش .

• داماد به همراه ساقدوش ها .

• داماد در حال کراوات زدن و بستن دکمه های سر آستین و …

• ملاقات عروس و داماد .

مراحل عکاسی از مراسم عقد

• نماهای داخلی و خارجی سالن عقد قبل از ورود مهمان ها .

• وارد شدن عروس داماد به سالن عقد .

• عروس و داماد در حالیکه سر سفره عقد نشستند .

• نمای نزدیک از چهره داماد هنگامی که منتظر “بله” عروس خانم است .

• نمای نزدیک از چهره عروس هنگامی که میخواهد  “بله” بگوید .

• واکنش داماد پس از شنیدن “بله” عروس خانم .

• پدر و مادر عروس و داماد در حال تماشای مراسم عقد .

• نمای نزدیک از جزئیات سفره عقد .

• نمای نزدیک ازدست های عروس و داماد هنگامی که حلقه ها را دست یکدیگر می کنند .

• عروس در حال نشان دادن حلقه اش به ساقدوش ها .

• عروس و داماد در حال بغل کردن دوستان و آشنایان .

•عکاسی از مهمانان عروس و داماد .

• عروس و داماد در حال خروج از اتاق عقد .

مراحل عکاسی پیش از مراسم

• عکاسی از عروس و داماد قبل از مراسم .

• عروس به همراه مادرشان .

• عروس به همراه پدرشان .

• عروس به همراه والدین خود و والدین داماد . 

• عروس به همراه کل اعضای خانواده .

• داماد به همراه مادرشان .

• داماد به همراه پدرشان .

• داماد به همراه والدین خود و والدین عروس .

• داماد به همراه کل اعضای خانواده اشان .

• عروس و داماد به همراه خانواده عروس .

• عروس و داماد به همراه خانواده داماد .

• عروس و داماد به همراه والدین عروس و والدین داماد .

• عروس و داماد به همراه کل اعضای خانواده هر دو طرف .

• عروس و داماد به همراه ساقدوش های عروس و داماد .

عکس های مهم در مراسم

• نماهای داخلی و خارجی از سالن قبل از ورود مهمان ها .

• نمای نزدیک از تزیینات سالن و چیدمان میزها .

• عکاسی از کیک عروسی .

• خوراکی ها و نوشیدنی های سر میزها .

• ورود مهمان ها .

• ورود عروس و داماد .

• نمای نزدیک از دوستان و آشنایان .

• عروس و داماد در حال خوش آمدگویی با مهمان ها .

• اولین رقص عروس و داماد .

• عکاسی از عروس هنگام رقص با پدرشان .

• عکاسی از داماد هنگام رقص با مادرشان .

• والدین و پدربزرگ- مادربزرگ ها در حال رقص .

• مهمان ها در حال رقص .

• دی جی و گروه موسیقی در حال اجرا .

• عکاسی از عروس و داماد هنگام بریدن کیک .

•خداحافظی مهمانان از عروس و داماد ها .

• عروس در حال پرتاب دسته گل .

• ماشین عروس .

• عروس و داماد در حال خروج از سالن .