ژست(پز) عکاسی پرتره برای خانم ها

-ژست نیمرخ

ساده ترین ژست عکاسی پرتره است که در این پز ، مدل سرش را کمی به بالا و به پهلو بچرخد ژست ساده و زیبایی خواهد شد.

همچنین مدل می تواند یک دست را روی گردن و یا مقابل خود ، همانند عکس قرار دهد تا حس مهربانی را به مخاطب القا کند.

ژست عکاسی

ژست عکاسی

-ژست حرکت

اگر به دنبال ثبت تصاویر خلاقانه هستید عکاسی در حال حرکت(فریز سوژه)گزینه ی مناسبی خواهدبود.

عکاسی از سوژه در حال دویدن،پریدن و یا قدم زدن فرایند پیچیده اییی دارد که نیاز به تلاش و یادگیری حرفه عکاسی فریز است تا بتوانید عکس های زیبایی خلق کنید.

ویرایش کردن عکس های پرتره در حال حرکت را فراموش نکنید، زیرا با نرم افزاری مانند فوتوشاپ می توانید تاری عکس را حذف کنید.

ژست عکاسی

ژست عکاسی

-ژست مچ پا

این مدل ژست در عکاسای از خانم ها یکی از بهترین ژست ها است زیرا پاهای مدل را بلندتر و فرم لگن را باریک تر نشان می دهد.

این مدل ژست هابرای هر نوع اندامی مناسب است و در حالت نشسته نیز ژست عکاسی بینظیری خواهد شد.

ژست عکاسی

ژست عکاسی

-ژست نشسته

این ژست یکی از پرطرفدارترین ژست های پرتره است که می توان در عکس ها حس قدرت تا حس آرامش را به بیننده منتقل کرد.

ژست عکاسی

ژست عکاسی

ژست عکاسی

ژست عکاسی

-گذاشتن دست زیر چان

در این نوع از ژست عکاسی پرتره بهتر است مدل در حالت نشسته پشت میز و با حالت چهره ایی عاقلانه و رسمی به دوربین نگاه کند.

-دراز کشیدن

یکی دیگر از دلپسندترین ژست های عکاسی برای پرتره زنان در فضای باز است.

در این حالت، وظیفه مدل، تغییر دادن حالت سر و نحوه قرارگیری دست هایش است.عکاس باید در سطح زمین و از زوایای مختلف عکاسی کند.

ژست عکاسی

ژست عکاسی

-عکاسی از روی شانه

ژست عکاسی از روی شانه، زیبایی مدل را دو چندان می کند و عکس را بعددار می کند.در چنین ژستی، مدل، حس دلبرانه ای را به مخاطب منتقل می کند.

برای مرموزانه کردن فضا، از او بخواهید تا با موهایش بازی کند.

ژست عکاسی

ژست عکاسی

ژست عکاسی

ژست عکاسی

-بالا بردن دست ها

این ژست که به شدت حس زنانگی را به بیننده منتقل می کند یکی دیگر از ژست های پرتره است گویی که مدل دارد می رقصد.

وقتی که مدل، دست هایش را بالای سرش می برد، تاکید بیشتری رو فرم بدنش انجام می شود.

ژست عکاسی

ژست عکاسی

-دست به کمر

این ژست عکاسی پرتره، نمایانگر شخصیتی قوی و پرجذبه است.اگر می خواهید روی نیمه بالایی بدن مدل تمرکر کنید، این مناسب ترین ژست است.

سوژه می تواند حالت قرارگیری بدنش را تغییر دهد یا سرش را به جهات مختلف بچرخاند.

ژست عکاسی

ژست عکاسی

-ژست تکیه دادن

زمانی که مدل به طرزی با شکوه به یک دیوار تکیه می دهد، ژستی خیره کننده را خلق می کند و فضای رسمی و غیر رسمی را به هم می آمیزد.

ژست عکاسی

ژست عکاسی

-بازی با موها

اگر مدل موهای پرپشت و بلندی دارد، این ویژگی او را در عکس خود، بزرگنمایی کنید. از مدل بخواهید که به کمک دستهایش، انتهای یک دسته از موهایش را پیچ و تاب دهد یا به سادگی، دست هایش را به داخل موهایش فرو ببرد.

ژست عکاسی

ژست عکاسی