با توجه به عدم امکان انتشار نمونه کارهای ادیت عکسهای عروس ایرانی، جهت نشان دادن قدرت، نحوه ویرایش و رتوش عکسهای استودیو بین المللی نوربین از نمونه کارهای خارجی استفاده شده است.

[dt_before_after image_1=”20032″ image_2=”20033″]
[dt_before_after image_1=”20036″ image_2=”20037″]
[dt_before_after image_1=”20042″ image_2=”20043″]
[dt_before_after image_1=”20044″ image_2=”20045″]
[dt_before_after image_1=”20034″ image_2=”20035″]
[dt_before_after image_1=”20038″ image_2=”20039″]
[dt_before_after image_1=”20040″ image_2=”20041″]
[dt_before_after image_1=”20046″ image_2=”20047″]
اسکرول به بالا